Tipy a triky - M&G

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Tipy a triky

AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNY KOTOL
Stojíte pred rozhodnutím, aký zdroj tepla zvoliť na vykurovanie domu či bytu, prípadne na ohrev vody?

Medzi prvé rozhodovacie kroky, ktorým sa nemožno vyhnäť, patrí výber:

  •    paliva

  •    výkonu kotla

  •    umiestnenie kotla

  •    spôsobu odvodu spalín

  •    prípravy teplej vody
Palivo


Trh ponúka viacero druhov palív do kotlov, či už ušľachtilé palivá, čiže zemný plyn, propán, extra ľahké vykurovacie oleje a elektrickú energiu, alebo tuhé palivá ako koks, čierne uhlie, drevo, drevené brikety, drevené palety, biomasu a pod.

 

Výkon kotla


Musí zodpovedať tepelným stratám objektu a potrebám prípravy teplej vody. Vyvarujte sa určeniu výkonu kotla "od oka",môžu sa tým zhoršiť regulačné možnosti vykurovacej sústavy a tým aj komfort a spotreba paliva.Umiestnenie kotla

V prvom rade je nutné sa rozhodnúť, či bude kotol stáť na zemi, alebo sa povesí na stenu, čo záleží nielen od stavebných dispozícií objektu, ale aj na druhu vykurovacej sústavy. V prípade prípravy teplej vody sa doporučuje umiestnenie kotla či zásobníku v blízkosti odberného miesta z dôvodu zníženia tepelných strát v potrubí.Spôsob odvodu spalín


Ďalším kritériom pri výbere správneho kotla a miesta jeho ištalácie je možnosť prívodu vzduchu, potrebného na spaľovanie a odvod spalín.

Tradičné riešenia, pri ktorom sa spaliny odvádzajú do komína a spaľovací vzduch si kotol odoberá z miestnosti, kde je nainštalovaný. Táto miestnosť musí mať zaistené dostatočné odvetrávanie.

Tzv. turbo kotle nemajú nároky na prívod vzduchu do miestnosti, kde sú umiestnen. Preto ich možno umiestniť aj do malých miestností bez vetracích otvorov alebo aj do uzavretej skrinky. Spaliny sa odvádzajú pomocou zdvojeného potrubia do vonkajšieho prostredia, odkiaľ sa zároveň privádza spaľovací vzduch.Príprava teplej vody


Voľba spôsobu prípravy teplej vody je veľmi často kľúčovou otázkou pri výbere vhodného kotla. Z ekonomického hľadiska sú kotle s prietokovým ohrevom v princípe lacnejšie a ohrievajú vodu len vtedy, ked je potrebná. Naopak kotle so zásobníkom  sú o niečo málo prevádzkovo drahšie, ale o to komfortnejšie. Nepriamo o spôsobe prípravy teplej vody môže rozhodnúť aj rozmer. Kotle s prietokovým ohrevom majú kompaktnejšie rozmery, veľkosť kotlov so zásobníkomje podmienené rozmerom zásobníka.

AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNY OHRIEVAČ
Teplá úžitková voda v domácnosti, na pracovisku, na chate a všade tam, kde človek pracuje a oddychuje, dnes predstavuje neodmysliteľnú súčasť nášho života. Pomáha zlepšovať hygienu a zvyšuje kvalitu nášho života.

Čo je dôležité vedieť pri používaní a pri výbere vhodného typu akumulačného ohrievača:Tepelná izolácia


Únik tepla cez povrch akumulačnej nádrže obmedzuje tepelná izolácia. Jej kvalita priamo vplýva na úspornosť prevádzky akumulačného bojlera a posudzuje sa hodnotou koeficientu merných tepelných strát, ktorý je vyjadrený vo Wh/24 hodín/liter, teda v spotrebe v priebehu 24 hodín na jeden liter objemu nádrže. Čím je toto číslo menšie, tým menšie sú straty ohrievača, a teda aj jeho prevádzka je úspornejšia.Nastavenie teploty na termostate bojlera


Odborníci u nás i vo svete odporúčajú nastaviť teplotu vody na hodnotu 55 - 60°C, pretože sa znižuje spotreba energie na prípravu teplej úžitkovej vody a podstatne menej sa zanáša ohrievacie teleso ohrievača minerálmi, ktoré voda obsahuje (tzv. kotlový kameň).Dimenzovanie objemu akumulačného ohrievača vody


Nesprávna voľba vedie k zvyšovaniu nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pri príliš veľkom objeme ohrievača alebo k rovnako nepríjemnému nedostatku vody pri menšom objeme, ako je potrebné. Pri kúpe nového ohrievača do domácnosti je teda veľmi dôležité odhadnúť jeho optimálnu veľkosť.Umiestnenie bojlera


Mal by byť inštalovaný pokiaľ možno čo najbližšie k miestu spotreby úžitkovej vody. Ak je v domácnosti viacero miest s odberom teplej vody, je dobré pouvažovať o možnosti inštalovania pomocného ohrievača vody na mieste menšieho odberu. Takto sa vyhnete potrebe dlhého rozvodného potrubia, ktoré spôsobuje veľké tepelné straty.Tepelná izolácia potrubných rozvodov


Tepelne izolovať potrubné systémy, najmä väčšej dĺžky (nad 2 m), je dnes takmer nutnosť. Okrem úspor energie spotrebovanej na ohrev vody týmto dosiahnete aj skvalitnenie dodávky vody od bojlera k miestu spotreby.Pravidelná údržba


Zvlášť v oblastiach s tvrdou vodou je potrebné zabezpečiť odstraňovanie nánosu kotlového kameňa na stenách nádoby, na vykurovacom telese a na telese termostatu. V prípade zanedbania dochádza k zvyšovaniu spotreby energie na ohrev vody a nepresnosti merania jej teploty

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky